Tjänster

Jag erbjuder dig professionell och fullständig service inom:

  • Redovisning
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Budget/kalkyler
  • Skatteberäkningar
  • Företagsbildning
  • Ekonomisk rådgivning
  • Bolagsärenden
  • Privata deklarationer
  • Företagsdeklarationer